Vereisten Diploma

Uitgangspunt voor de studie is het “Ausbildungshandbuch zum/r Diplom Permakultur Designer”  (hierna “Ausbildungshandbuch”) van de Permakultur Akademie. De laatste versie van voor de aanvang van mijn studie op 1.1.2012 is van 11.11.2011. Deze versie heb ik als uitgangspunt voor mijn studie genomen. In het Ausbildungshandbuch staat een lijst van de onderdelen die deel uitmaken van de studie. Als deze zijn afgerond, dan kan worden geaccrediteerd en de studie worden afgesloten. De studie omvat de volgende onderdelen:

Vooraf:

 • Afgeronde Permaculture Design Course (PDC/PDK)
 • Deelname aan de Ausbildungs-Info-Workshop

Eerste jaar:

 • Deelname aan de cursus „participatie en zelforganisatie“ (minimaal 6 onderwerpen)
 • Deelname aan minimaal 3 verdiepingscursussen
 • Minimaal 2 projecttutoriums met één tutor
 • Tussenpresentatie

Tweede jaar:

 • Minimaal 2 project tutoriums met twee verschillende tutoren
 • Deelname Permacultuur Design cursus voor gevorderden (PDKF)
 • Deelname aan ten minste één andere workshop of seminar ter verdieping van de kennis
 • Bezoek aan een academie weekend

Gedurende de gehele opleidingsperiode:

 • Ca. 10 designprojecten inclusief het schrijven van de documentatie
 • Practicum (min 4 weken)
 • Optioneel maar dringend aanbevolen is de ontwikkeling van een eigen specialisatie

De accreditatie omvat een eindpresentatie.

DISCLAIMER

Dit waren de vereisten voor het diploma toen ik er aan begon in 2011. Voor de actuele voorwaarden verwijs ik u naar de Permakultur Akademie.